Tervetuloa Risto Ikosen vaalisivuille!

Tältä sivustolta löydät kirjoituksia, jotka valottavat, mistä vinkkelistä asioita oikein tarkastelen.

Oikeassa sivupalkissa otsikon Pages alta löytyy nippu eri aiheista kirjoittamiani artikkeleita.  Jo pelkkien otsikoiden perusteella voi päätellä, millaiset asiat mieltäni askarruttavat.

Yksi kiinnostuksen kohteista on kunnallinen yritystoiminta. Sitä tarvitaan, sillä kuntien täytyy ihan tosissaan etsiä muitakin tulonlähteitä kuin verot ja veroluontoiset maksut. Puhas oy on mielestäni huonoin mahdollinen esimerkki kuntajohtoisesta yrittämisestä. Puhaksella ei ole todellista liikeideaa eikä sijoitetulle pääomalle ole odotettavissa tuottoa. Vastakkaiseksi esimerkiksi kelpaa yhtiö, joka valmistaisi bensiiniä korvaavaa liikenteen polttoainetta. Kysyntä on taattu ja jo nyt tiedetään, että tehdyt investoinnit tulevat myös tuottamaan. Ruotsin puolella kunnat ovat tällaisia investointeja tehneet ja hyvin tuloksin!

Toinen tärkeä teema on demokratia. Nykyinen päätöksentekotapa täyttää vain ulkoiselta muodoltaan demokraattisen päätöksenteon tunnusmerkit. Tämä ei riitä. Varsinkin kun Joensuun kaupungin taloudellinen liikkumavara on kaventumassa olemattomiin, toimintatapojen muutostyö on perustettava aitoon neuvonpitoon.  Tämä pitää sisällään myös oikeuden tarkistaa virkamiesten esittämät laskelmat.

Otsikon Categories alle on koottu kirjoituksia sekalaisista aiheista. Osa niistä on aiheeltaan ajankohtaisia, osa taas ajattomia. Kaikkein tuoreimpia kirjoituksia lukijat voivat kommentoida.

Risto Ikonen